Loodusainete digiõpikud Astra keskkonnas

  • 7.09.2016
  • kirjastus Avita
  • Osalejad: loodusainete õpetajad
  • www.avita.ee
  • Digiõpikute tutvustamine