Kas koolifüüsika vajab veel ühte ainekavareformi

  • 17.01.2017
  • Koolitaja K. Tarkpea TÜ
  • Osalejad – füüsikaõpetajad
  • Kas muuta ainekava? Praktilised tööd, ühikud, valemid, ülesannete lahendamine.