DHX infopäev – riigi üleminekust hajusale dokumendivahetusele

06.04.2017 osales sekretär Terje Viertek infopäeval, mida korraldas Riigi Infosüsteemi Amet Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Miks hajus? – Eneli Järve (RIA)
Mis on DHX? – Priit Raspel (RIA)
Millal mida toimub? – Hannes Kiivet (RIA)
Toest kohalikele omavalitsustele – Henri Pook (Eesti Maaomavalitsuste Liit / Eesti Linnade Liit)
Seos X-teega ja edasine areng – Heiko Vainsalu (RIA)

Ettekannete slaidid on kättesaadavad siit: https://tark-e-riik.punkdigital.ee/pdf/DHX-infopaev-2017-04-06.pdf