MOOC-miks, kellele ja kuidas?

Tartu Ülikooli e-kursus. Kursusel anti ülevaade sellest, mis on MOOC (Massive Open Online Courses) ja millised on nõuded heale MOOCile. MOOC on üldjoontes paljude õppijatega, kõigile avatud veebipõhine kursus. MOOCil puudub eestikeelne nimetus ning samuti on väga erinevalt tõlgendatavad tema omadused. Üldiselt peetakse massiivsuse all silmas suurt õppijate arvu, kusjuures pole oluline reaalne õppijate arv kursusel, vaid valmisolek väga suureks õppijate arvuks. Selgus, et hea MOOCi koostamine on väga mahukas ja kollektiivne töö. Materjalides on nõuandeid videode tegemiseks, nõudeid tekstile jm. Osaales Signe Hohensee.