Toimus programmi Hooliv klass 2017 avaseminar kümnele Eesti koolile

Hooliva klassi programmi avaseminar toimus 11.09.17 Roseni tornis, aadressil Mere pst 6, Tallinnas. Koolitusel osalesid 21. Kooli 7A klassi klassijuhataja Ülle-Ly Vohnja, klassijuhatajate õppetooli juht Heli Raidma ning koolipsühholoog Jaana Loopre.

Koolitajateks olid SA Archimedese noorteagentuuri asejuht Marit Kannelmäe-Geerts ja programmi tegevusraami ja sisu üks väljatöötajatest Hele Riit ning programmi teostajaks Sihtasutus Archimedes noorteagentuur. Programmi idee pärineb Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnalt ja Eesti Noorsootöö Keskuselt. Programm panustab Eesti noortevaldkonna arengukava (2014-2020) elluviimist tugevdades koolinoorsootööd ja panustades noorte tõrjutusriski vähendamisesse ning seda rakendati esmalt 2014. aastal. Programm on mõeldud klassidele (6.-7. kl), mis ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Avaseminari eesmärgiks oli kohtuda käesoleval aastal Hooliva klassi projektis osalevate koolidega ning tutvustada Hooliva Klassi programmi eesmärke, programmi alustala- motiveeriva intervjuu olemust, programmi eelnevate aastate tulemusi ja tagasisidet ning edasist koolituskava. Oli hästi näha koolitusel osalevate inimeste kõrget motiveeritust ning avaseminar tekitas huvi edasiste koolituste ja tegevuste vastu, mis annavad võimaluse mõista, millised on Hooliva klassi programmi meetodid täpsemalt. Avaseminarilt jäi ka kõlama järgmine positiivne mõte: „Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest mida märgatakse, seda tekib juurde.“

Järgmisena ootab ees ühepäevane koolitus kooli meeskonnale ning kahepäevane koolitus 7A klassile noortelaagris.