IX üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad “Haridussaun Saaremaal”

IX üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad “Haridussaun Saaremaal” toimus 27.-29. septembrini 2017.  Koostööpäevadel käsitletud teemad olid “Õppimine ja õpetamine Eestis ja vaade sellele Euroopast” Pille Liblik, HTA üldaridusosakonna juhataja; “Nüüdisaegne õpikäsitlus – enesejuhitud, koostöine ja avatud” Margus Pedaste, Tartu Ülikooli HTI professor.

Elavat huvi pälvis verivärske Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud trükis “Mis on õpikäsitus”, kus on väga kompaktselt sõnastatud kogu muutuva õpikäsituse ideoloogia.  Õpikäsitus on arusaam sellest, mis eesmärkidel ja mil viisil õppimine toimub, millistes suhetes on õppeprotsessis osalejad ning nende arusaamade rakendamine praktikas. Õpikäsitus on osa laiemast  koolikultuurist. Õppekäsituse muutus tähendab muutust õppesisus (õppekavades), õppimise ja õpetamise viisides ning õppimises osalejate suhtes.

Koostööpäevadel käsitleti veel eduka eneseväljendamise aluseid ning meediat kui kahe teraga mõõka, lisaks toimusid ettekanded Saaremaa õpetajatelt ja koolijuhtidelt.  29. septembril tutvusime Saaremaa Ühisgümnaasiumiga, kus Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja tutvustas HEV õpilaste töökorraldust. Väga emotsionaalse ettekandega “Kuidas olla atraktiivne? Kooli ja õpetaja perspektiiv” lõpetas Saaremaa koostööpäevad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juht Andres Kuusik.

Koostööpäevade lisaväärtuseks oli suhtlemine ja kogemuste vahetamine Eestimaa teiste koolide õppealajuhatajatega. IX üleriigilistel õppealajuhatajate koostööpäevadel osales Ave Kallas.