Foxcademy-digiplatvormi kasutamine õppetöös. 22.august 2017 (M.-R. Pae R.Kisel), kestvus 2 h, Tallinna 21. Koolis