Koolitus “Kiusamisest vabaks!”

14. ja 15. juunil toimus MTÜ Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika koolitus “Kiusamisest vabaks!” põhikooliõpetajatele. Koolitust viisid läbi Merit Lage, Auli Andersalu-Targo ja Sigrit Nigulas ning programmi koordinaator Viive Rull.
Osalejad said hulk kasulikke õppematerjale ning Lastekaitse Liidu ajakirja „Märka last“