Digiõpe 200 – kuidas elab digitaalne õppevara?

30. augustil 2018 toimus sisekoolitus/infotund temal: „Digiõpe 200 – kuidas elab digitaalne õppevara?“.
Lektoriks oli Priit Tammets Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudist.

Lisaks e-Koolikoti õppematerjalidele käsitleti ka muutuva õpikäsituse ja
õpetaja-õppija mõiste laiemat tähendust.