Mentorkoolitus “TORE klass ja TORE kool”

TORE MENTORLUSPROGRAMM 2018

TALLINNA 21. KOOLIS

27. augustil 2018

Osalejad: I ja II kooliastme klassijuhatajad, psühholoog, eripedagoog.

Koolituse sisu: TORE mentorlusprogramm on tugiõpilastegevusega liitunud koolidele kooli mikrokliimat mõjutavate, väärtusi kujundavate ning praktiliste kaasavate meetodite ja tööriistapakettidega näidistundide sari, kus õpitud meetodeid saavad õpetajad kasutada igapäevatöös.

Meie mentorprogrammi teema oli „TORE klass ja TORE kool“

Koolituse eesmärgiks oli saada TORE meeskonnaks, kes oskab nutikate tööriistadega toetada õpilasi:
olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
kujundada eneseväljendusoskust,
arendada ja austada iseend,
toetada eluterveid väärtusi,
olla parem sõber ja klassikaaslane

Suur tänu koolitajad Aili Avi ja Merit Eskel!

Meist sai toredam meeskond, kelle tagataskus kasulikud tööriistad TORE koolikeskkonna kujundamiseks.

Jagame Teiega oma õnnestumisi järgmisel kohtumisel, 18. oktoobril 2018.

„Me pole meeskond, mitte sellepärast, et me koos töötame, vaid sellepärast, et me austame, usaldame ja hoolime teineteisest.“

/Tundmatu/