“Väärtuste avastajad”

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitus mängule „Väärtuste avastajad“ toimus Tartus 15.-16. jaanuaril 2019. Koolitusel osales Kristiina Tiits.

Koolitusel andis Alice Haav Tervise Arengu Instituudist põhjaliku ülevaate kõige uuematest tervisega seotud uuringute tulemustest, mis kajastavad laste ja noorte tervise olukorda võrreldes eelnevate uuringutega. Psühholoog Julia Pavlova MTÜ-st Peaasi tõi välja tervise mõjud õppimisele. Rõhutati vaimse tervise tähtsust ja tegevusi, mida saame õpetada, et õpilastel on kergem endale heaolu luua. Egle Säre Tartu Ülikooli eetikakeskusest õpetas, kuidas juhtida lastega väärtusarutelu ja viis läbi õpetliku arueluringi. Mari-Liisa Parder Tartu Ülikooli eetikakeskusest juhtis tähelepanu dilemmadele ja juhendas õppemängu jaoks ise dilemmasid koostama.
Mõlemal koolituspäeval harjutati õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ tervise teemalisi juhtumeid ja õpiti võimalikke viise õppemängu kasutamiseks.
Tallinna 21. Koolil on kaks õppemängu „Väärtuste avastajad“. Eraldi mäng on noorematele õpilastele ja teine põhikooli vanemale astmele ning gümnaasiumile.
Mängu on kasutatud juba 7BCD klassis. Õpilased hindasid mängu huvitavaks ja õpetlikuks.
Õpetajatele toimub mängu kasutamiseks sisekoolitus jaanuaris-veebruaris 2019.