Arenguvestlused – kuidas sisukamaks, toetavamaks ja tulemuslikumaks?

Koostöös koolitaja Signe Vesso ning klassijuhatajatega ja õppetoolide juhtidega analüüsiti perioodil 4.01. – 13.05. arenguvestluste vormi  kui ka arenguvestluste läbiviimise korda. Tehti ettepanekuid struktuuri muudatuste osas. Toodi välja küsimused, millele on vaja ühiselt vastuseid leida.