Võrgustik võrgutab

“Võrgustik võrgutab” seminar toimus 5. detsembril 2019 Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava. Mõned teemad: Digipädevus vs informaatika, GINF – mis, miks ja kuidas?, Digiteenuste ja küberkaitse valikkursused, Programmeerimise ja tarkvaraarenduse valikkursused, Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise ning tarkvara analüüsi ja testimise valikkursused, IT ettevõtja vaade informaatika õppimisele – ootused ja unistused, koostöö, Digilahenduse arendusprojekt kui ettevalmistus tulevikuks. Ettekanded Seminaril osales Signe Hohensee