Koolitus “Õpetaja imago – 21. sajandi õpetaja”

3.01.2020 toimus Swiss Hotellis kooliperele koolitus ja õppenõukogu. Toivo Niiberg rääkis õpetaja imago kujundajatest, roolirepertuaarist ja sellest, millised õpetajad õpilastele ei meeldi. Siiri Taimla (joonmeedia.ee). Õppenõukogul alustasime uue arengukava kavandamisega, vaatasime üle sisehindamise tulemused ja koostasime üheskoos sõnapilve.