Erasmus+ SMILE kursus

  Kursus toimus 27.08-3.09.2017 Lissabonis. SMILE (Schools Museums Internet Learning Education) oli väga asjalik ning sisaldas mitmeid eelnevalt ettevalmistatud kodutöid, rühmatöid, muuseumide külastusi ja aktiivset suhtlust erinevate Euroopa riikide (Kreeka, Horvaatia, Poola, Saksamaa, Läti, Soome, Rootsi) õpetajatega. Saime teadmisi kuidas kasutada muuseume ja näituseid koolitöö osana, milliseid metoodikaid kasutades panna õpilasi huvi tundma ja uut infot omandama. Lisaks õppisime kasutama Adobe Spark äppi, mille saame ka oma koolis iPad-idega kasutusele võtta. Info kursuse kohta on SIIN. Osales Kaja Kadarik.
Read More

Kompetentsikonverents 2017 – Teel maailma parimaks haridusjuhiks

06.01.2017 toimus Haridus-ja Teadusministeeriumi ning SA Innove poolt korraldatud Kompetentsikonverents, kus osales direktor Meelis Kond. Juhi kompetentsimudeli tundmine õpetajaskonna poolt loob eeldused mõistmaks kaasaegse haridusasutusele esitatavaid nõudeid ja ootusi, mis omakorda mõjutavad iga õppeasutuse suundumusi ja koolipere liikme eesmärke. Kompetentsimudeli rakendamine koolitöös aitab hoida fookuses orienteeritust innovatsioonile ja tulemuslikkusele. Konverentsimaterjalid on saadaval: siin  
Read More