“Väärtuste avastajad”

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitus mängule „Väärtuste avastajad“ toimus Tartus 15.-16. jaanuaril 2019. Koolitusel osales Kristiina Tiits. Koolitusel andis Alice Haav Tervise Arengu Instituudist põhjaliku ülevaate kõige uuematest tervisega seotud uuringute tulemustest, mis kajastavad laste ja noorte tervise olukorda võrreldes eelnevate uuringutega. Psühholoog Julia Pavlova MTÜ-st Peaasi tõi välja tervise mõjud õppimisele. Rõhutati vaimse tervise tähtsust ja tegevusi, mida saame õpetada, et õpilastel on kergem endale heaolu luua. Egle Säre Tartu Ülikooli eetikakeskusest õpetas, kuidas juhtida lastega väärtusarutelu ja viis läbi õpetliku arueluringi. Mari-Liisa Parder Tartu Ülikooli eetikakeskusest juhtis tähelepanu dilemmadele ja juhendas õppemängu jaoks ise dilemmasid koostama. Mõlemal koolituspäeval harjutati õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ tervise teemalisi juhtumeid ja õpiti võimalikke viise õppemängu kasutamiseks. Tallinna 21. Koolil on kaks õppemängu „Väärtuste avastajad“. Eraldi mäng on noorematele õpilastele ja teine põhikooli vanemale…
Read More

Scult Akadeemia 2018

30.novembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis SCULT Akadeemia 2018 täiendõppe- ja inspiratsioonipäev „Spordivabatahtlikkus Annab Powerit“. Üritusel osalesid 6B ja 6C klassi õpilased, klassijuhatajad Merike Kaus ja Külliki Kaju ning huvijuht Kristiina Tiits. Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT ja Eesti Suusaliit tutvustasid võimalusi töötada vabatahtlikuna spordivõistlustel Otepääl. Spordivõistluste korraldajad ja rahvusvahelise kogemusega vabatahtlikud rääkisid võimalustest noortel osaleda vabatahtlike töös ja saadud kogemustest nii Eestis kui välisriikides. Noortele selgitati, milleks on vabatahtliku töö kogemus kasulik ja kuidas saadud kogemused aitavad edaspidi karjääri planeerimisel. Tartu ülikooli Liikumislabor andis ideid, kuidas muuta koolipäeva liikuvamaks. Liikumislabori juhendajad viisid läbi mänge ja liikumisharjutusi.
Read More

Mentorkoolitus “TORE klass ja TORE kool”

TORE MENTORLUSPROGRAMM 2018 TALLINNA 21. KOOLIS 27. augustil 2018 Osalejad: I ja II kooliastme klassijuhatajad, psühholoog, eripedagoog. Koolituse sisu: TORE mentorlusprogramm on tugiõpilastegevusega liitunud koolidele kooli mikrokliimat mõjutavate, väärtusi kujundavate ning praktiliste kaasavate meetodite ja tööriistapakettidega näidistundide sari, kus õpitud meetodeid saavad õpetajad kasutada igapäevatöös. Meie mentorprogrammi teema oli „TORE klass ja TORE kool“ Koolituse eesmärgiks oli saada TORE meeskonnaks, kes oskab nutikate tööriistadega toetada õpilasi: olla edukas ja igapäevaselt toimetulev, paremat suhtlemisoskust ja- julgust, tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma, kujundada eneseväljendusoskust, arendada ja austada iseend, toetada eluterveid väärtusi, olla parem sõber ja klassikaaslane Suur tänu koolitajad Aili Avi ja Merit Eskel! Meist sai toredam meeskond, kelle tagataskus kasulikud tööriistad TORE koolikeskkonna kujundamiseks. Jagame Teiega oma õnnestumisi järgmisel kohtumisel, 18. oktoobril 2018. „Me pole meeskond, mitte sellepärast, et me koos töötame, vaid sellepärast, et me austame, usaldame…
Read More