Kovisiooni koolitus

26.11.2018 ja 10.12.2018 toimusid Tallinnas õpetajatele kovisiooni metoodikat tutvustavad koolitused. Esimesel koolitusel Tallinna Ühisgümnaasiumis osalesid teiste koolide õpetajate seas ka Heli Raidma, Ülle Suursaar ja  Ülle- Ly Vohnja. Teine koolitus toimus Tallinna 21. Koolis, kus meie õpetajatest olid osalejateks Ave Arutamm, Ester Barkala ja Ingi Roos. Kolmas analoogne üritus toimub 28.01.2019 Tallinna Südalinna koolis (meie koolist osalevad Ilmi Laur-Paist, Anne-Ly Lään ja Liina Liivsoo). Mis on kovisioon? Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste kohtumine, kus osalejate kogemuste ja teadmiste koondamisel otsitakse ning leitakse lahendusi erinevates olukordades tekkivatele tööalastele väljakutsetele. Kovisioonis on võimalik süsteemselt otsida keerulistele olukordadele lahendusi.   Õppimine toimub läbi protsessi, kus osalejad töötavad läbi enda isiklikud kogemused ja selle pinnalt analüüsivad lahendatavat situatsiooni ja töötavad välja lahendusstrateegiad. Samuti saab ühiselt õppida ka edulugudest ja mõista sügavamalt mehhanisme, mis olid saavutatud edu…
Read More

EDU EXEX Haridustehnoloogia konverents

12. septembril toimunud konverentsil räägiti palju tulevikust ja sellest, mida koolidelt oodatakse. Kõlama jäid märksõnad: digipädevused, lõiming, tehnilised lahendused, koostöö, programmeerimine. Koolide edulugudena esitleti: Koduõpe Austraalia õpilastega ja sünkroontunnid Kose Gümnaasiumis, Tabasalu Ühisgümnaasiumi digilugu (e-tööplaan, värbamisveeb, code week, e-kursus), Robooyikatunnid HEV õpilastele Võru Kreutzwaldi Koolis, Innovatoorium - Tark Koolimaja värkvõrgu abil. Kehaandurid õppetöös Valga Gümnaasiumis. Ülevaate koostas ja konverentsil käis Signe Hohensee. Kõik ettekanded on leitavad sellelt lingilt: EduEXEX
Read More

Digiõpe 200 – kuidas elab digitaalne õppevara?

30. augustil 2018 toimus sisekoolitus/infotund temal: „Digiõpe 200 – kuidas elab digitaalne õppevara?“. Lektoriks oli Priit Tammets Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudist. Lisaks e-Koolikoti õppematerjalidele käsitleti ka muutuva õpikäsituse ja õpetaja-õppija mõiste laiemat tähendust.
Read More

Haridustehnoloogide suvekool

Haridustehnoloogide suvekool “Tukkuv haridustehnoloog digit ei püüa” 15.-16.augustil 2018 Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Koolituse teemad ja koolitajad: Digipädevuse tasemetöö – Aimi Püüa, Katariina Voinonen; Talgutund – nipid ja saavutused – Ingrid Maadvere; Office 365 – Riina Tralla; Google võimalused – Lii Nuut; Avasta H5P! – Airi Aavik; Samsung 360 – Vaiko Mäe; GoPollock – Katrin Uurman; Õppimist toetav edenemise mõtteviis + arvutiõpetus – Triinu Pääsik
Read More

Koolitus “Kiusamisest vabaks!”

14. ja 15. juunil toimus MTÜ Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika koolitus "Kiusamisest vabaks!" põhikooliõpetajatele. Koolitust viisid läbi Merit Lage, Auli Andersalu-Targo ja Sigrit Nigulas ning programmi koordinaator Viive Rull. Osalejad said hulk kasulikke õppematerjale ning Lastekaitse Liidu ajakirja „Märka last“
Read More

Mängud üldpädevuste ja meeskonnatöö arendamiseks

23. aprillil toimus sisekoolitus, kus tutvustati GAME club demomänge õpilaste üldpädevuste ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks. Koolitust viisid läbi koolituskeskuse koolitajad – Liina Inno ja Aleksei Razin. Hariduslikud mängud sobivad kõikide kooliastmete õpilastele ja võivad kasutust leida ka aktiivõppepäevadel. Mängudel on oluline roll metoodilise tööriistana klassijuhatajatöös, klassi ühtsustunde kujundamisel. Mängude üldeesmärkideks on: meeskonnavaimu tekitamine ja suurendamine, iga meeskonnaliikme tugevate külgede avamine, usalduse suurendamine klassis. Tore, et klassijuhatajate hulgas on juba demomängu rakendajaid, kes andsid väga positiivset tagasisidet õpilaste tegutsemisest, arutlustest, järeldustest ja parimate otsuste kokkuleppimisest. Mängude kohta leiate rohkem teavet: http://www.thegameclub.eu/mangud/koolidele    
Read More

«MÕK – mis ja milleks?»

3. jaanuaril 2018 osales koolipere sisekoolitusel, kus teemaks oli «MÕK - mis ja milleks?» Koolitajateks olid Priit Kruus ja Merilin Aruvee TLÜ Haridusinnovatsiooni keskusest. I osa koosmõtlemise fookuses oli arutleda teemal MUUTUNUD või MUUTUV ning mis on UUS? Koolitusel tutvustati ka TLÜ HIK poolt läbi viidud uuringut, mis sisaldas õpetaja enesehinnangut ja enesetunnet, mille indikaatoriteks oli rahulolu õpetaja töö sisuga, tajutud koolikliima ja subjektiivne seotus kooliga. II osa käsitles MÕK-i ja kooli kultuuri vahelisi seoseid ning III osa tutvustas näitena 11B klassiga läbiviidud praktilist rühmapõhist lõimitud õpet koostöise õppimise ja õpetamise seisukohast, mille korraldasid ja viisid läbi HIK didaktikud. Kokkuvõtteks: Muutuva õpikäsituse rakendamine õppes tähendab eelkõige eesmärgistatud ja süsteemset õpetajatevahelist mõtestatud koostööd. Koolitusmaterjal lisatud
Read More

Gümnaasiumi panuse ja rahulolu-uuringu infopäev 2017

9. novembril toimus Innove poolt korraldatud Gümnaasiumi panuse ja rahulolu-uuringu infopäev 2017. Infopäeva teemad: Kuidas kõige edukamalt tõsta kooli õpitõhusust (Einar Rull), Kuidas gümnaasiumi panuse raportit lugeda (Lauri Veski, uuringute- ja arengukeskuse uuringute andmejuhtimise valdkonnajuht), Kas õpilastele ei meeldi koolis? (Einar Rull, uuringute- ja arenduskeskuse analüütik) Ülevaade 2017. a üldhariduskoolide rahulolu-uuringute läbiviimisest ja tulemustest (Merit Kangro, uuringute- ja arenduskeskuse analüütik; Dirgis Kaarlõp peaspetsialist) Seminaril osales Signe Hohensee.  Materjalidega saab tutvuda sellelt lingilt
Read More

Mikroprügi

8.11.2017 toimus Õpetajate Majas Läänemere seminar teemal "Mikroprügi". Loengu viis läbi Lennart Lennuk Eesti Loodusmuuseumist, millele järgnes rühmatöö ning arutelu Läänemere teema käsitlemisest uuenenud õpikäsitluse valguses. Seminaril osalesid Lilian Kippasto, Riina Otsus ja Anne-Ly Lään
Read More

Konverents “Tehnoloogiarikas kool”

25. oktoobril 2017 toimus Tallinna Reaalkoolis IKT sügiskonverents teemal "Tehnoloogiarikas kool". Toimusid erinevad töötoad, kus tutvustati nii digitaalseid õppevahendeid ja –materjale, innovaatilisi õppemeetodid, kui ka koolide pilvelahendusi ning räägitakse lähemalt avatud õpperuumidest, rahvusvahelisest koostööst ja internetiohtude ennetamisest. Lisaks toimus konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel sai lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega: BCS Koolitus, Foxcademy, Insplay, Janika Leoste ja Future Robotics, Oomipood ning Tebo õpiveeb. Meie koolist osalesid Ave Kallas, Valentina Taliaru ja Signe Hohensee.
Read More