Koolitus “Õpetaja imago – 21. sajandi õpetaja”

3.01.2020 toimus Swiss Hotellis kooliperele koolitus ja õppenõukogu. Toivo Niiberg rääkis õpetaja imago kujundajatest, roolirepertuaarist ja sellest, millised õpetajad õpilastele ei meeldi. Siiri Taimla (joonmeedia.ee). Õppenõukogul alustasime uue arengukava kavandamisega, vaatasime üle sisehindamise tulemused ja koostasime üheskoos sõnapilve.
Read More

Võrgustik võrgutab

"Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril 2019 Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava. Mõned teemad: Digipädevus vs informaatika, GINF – mis, miks ja kuidas?, Digiteenuste ja küberkaitse valikkursused, Programmeerimise ja tarkvaraarenduse valikkursused, Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise ning tarkvara analüüsi ja testimise valikkursused, IT ettevõtja vaade informaatika õppimisele – ootused ja unistused, koostöö, Digilahenduse arendusprojekt kui ettevalmistus tulevikuks. Ettekanded Seminaril osales Signe Hohensee
Read More

Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga.

21. ja 22. oktoobril toimus Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga. Eesmärk: Teadmiste suurendamine turvalisusest koolis ning ohuallikate tajumise parendamine loengu, praktikumi, kaasuste lahendamise, videote analüüsi ning arutelude kaudu. Sisekoolitusel käsitletud teemad: seadusandlus – Karistusseadustik, turvariskide lahendamine, enesekaitse, pipra-/pisargaasi kasutamine, hädaolukorra lahendamise üldised põhimõtted, agressiivne õpilane. itaja: Sergei Jakovlev, MTÜ Turvaline Eesti Kool
Read More

Koolikiusamisest

16. oktoobril rääkis Toivo Niiberg McS koolikiusamisest lastevanemate üldkoosolekul. Alateemad: mis on ja mis ei ole kiusamine, koolikiusamise osapooled, väljundid, eesmärgid, ohud.
Read More

Kiusamisest vabaks!

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu haridusprogrammiga „Kiusamisest vabaks!“. Programmis osalevatele haridusasutusele pakutakse praktilisi materjale kiusamise ennetamiseks. Oktoobrikuu temaatiline tunnikava on pühendatud Ülemaailmse vaimse tervise päevale, mida tähistatakse 10. oktoobril. Tunnikava on kättesaadav „Kiusamisest vabaks!“ liitunud koolidele kasutamiseks EESTI ja VENE keeles 1-12. klassides
Read More

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes

27. septembril toimus Tallinna Ülikoolis koolitus "Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes" Koolitusel toimus Tööjaam meetodil tutvumine lihtsate STEAM vahenditega (värvilised kuubid, heli salvestavad pesupulgad, maastikurobot või Matatalab, STEAM park või PocketLab)  ja palju muud. Koolitusel osalesid Helen Laikoja, Marju Meremäe, Helle-Kai Saapar, Signe Hohensee Heuristika koolimatemaatikas_Leoste_022019_print
Read More

Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX

12. septembril toimus haridustehnoloogia konverents Edu EXEX - Eesti suurim ja olulisim haridustehnoloogia konverents. Sündmusel anti eri vaatenurkadest ülevaade haridustehnoloogia olukorrast Eestis. Kokku esines üle 20 praktiku ja tugiteenuse osutaja ning lõpuettekandena kuulasime, kuidas kasutab tehnoloogiat Hollandi innovatiivseim kool Agora. Ettekandeid saab vaadata ja materjalidega tutvuda sellelt LINGILT
Read More

Digiõpe GAGis

13. juunil külastas meie algõpetuse õppetool Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside maja. Meid võõrustasid algklasside õppetooli juht Kadri Pajo, algklassiõpetajad ja haridustehnoloog Ingrid Maadvere. Saime põhjaliku ülevaate majast, Gustav Adolfi Gümnaasiumi IKT võimalustest ja haldusest ning ülevaate õppekavast. Õpetajate toas oli kaetud mõnus kohvilaud ja uudistamist oli palju. Saime uusi mõtteid ja innustust. Lisatud fotol mõned koolivaated ja sellelt lingilt avanevad õppematerjalid ja IT õppekava. Ülevaate koostas Signe Hohensee
Read More

Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne?

20. mail toimus kasvatusteaduste konverents Tallinna Ülikoolis. Tänavu keskenduti haridusinnovatsioonile ning mõtiskleti, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või kõhutundega. Konverentsi peaesineja oli Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley. Ettekanne on lisatud postitusele. Konverentsil osales Signe Hohensee
Read More