MOOC-miks, kellele ja kuidas?

Tartu Ülikooli e-kursus. Kursusel anti ülevaade sellest, mis on MOOC (Massive Open Online Courses) ja millised on nõuded heale MOOCile. MOOC on üldjoontes paljude õppijatega, kõigile avatud veebipõhine kursus. MOOCil puudub eestikeelne nimetus ning samuti on väga erinevalt tõlgendatavad tema omadused. Üldiselt peetakse massiivsuse all silmas suurt õppijate arvu, kusjuures pole oluline reaalne õppijate arv kursusel, vaid valmisolek väga suureks õppijate arvuks. Selgus, et hea MOOCi koostamine on väga mahukas ja kollektiivne töö. Materjalides on nõuandeid videode tegemiseks, nõudeid tekstile jm. Osaales Signe Hohensee.  
Read More

Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis

Koolitusel osalesid 3 kooli ja 4 lasteaia meeskonnad. Meie kooli meeskonda kuulusid: Anne-Ly Lään, Marju Meremäe, Endla Üksti ja Signe Hohensee. Koolitus oli meeleolukas ja toimus kasutades erinevaid kaasavaid õppemeetodeid, mida saime kohapeal katsetada. Koolituse etappide vahepeal toimusid kodutööd, mille käigus proovisime õpitut klassiruumis ja kokku saades toimusid arutelud. Koolitused toimusid kolmes etapis oktoobris 2016 ning jätkuvad koostööseminaridega märtsis 2017. Meie koolis toimub seminar 29. märtsil. Koolituse viisid läbi Tallinna Ülikooli õppejõud Katrin Poom-Valickis ja Kaia Köster. Koolituse eesmärkideks oli õppida kaasavaid õppemeetodeid, mida klassiruumis katsetada/rakendada ning parimate kogemuste ja teadmiste jagamine professionaalse koostöö raames osalevate erinevate haridusasutuste vahel.  Koolituse materjalidega saab tutvuda nendelt linkidelt: I moodul, II moodul, III moodul.
Read More