Seminar “Digipöörane kool”

HITSA seminaride sari „Võrgustik võrgutab“ alustas 12. oktoobril uut õppeaastat, pannes esinejad ja osalejad digipöörasuse üle mõtisklema seminaril "Digipöörane kool". Päeva juhtis IT-arendusjuht Birgy Lorenz. Seminaril arutleti selle üle, miks ja kus näevad õpetajad digi kasutuselvõtuks õppetöös takistusi.  „Ei piisa, et lastel on nutiseadmed, kool peab enda omad muretsema. Aga isegi kui kool muretseb tahvel- või sülearvuteid sületäite kaupa, on tulevik ikkagi VOSK – võta oma seade kaasa,“ sõnas Birgy Lorenz. Kasvõi juba sellepärast, et kool ei saa igal aastal arvuteid välja vahetada, laste nutiseadmed vahetuvad aga küll, ja nii on võimalik tunnis kasutada uusimat tehnoloogiat. „Õppimise eesmärgil suunab nutiseadet kasutama ikkagi õpetaja, õpilased ise seda nii ei kasuta,“ ütles Lorenz. Seminaril osales Signe Hohensee. Kõiki videoettekandeid saab vaadata sellelt lingilt.
Read More

MOOC-miks, kellele ja kuidas?

Tartu Ülikooli e-kursus. Kursusel anti ülevaade sellest, mis on MOOC (Massive Open Online Courses) ja millised on nõuded heale MOOCile. MOOC on üldjoontes paljude õppijatega, kõigile avatud veebipõhine kursus. MOOCil puudub eestikeelne nimetus ning samuti on väga erinevalt tõlgendatavad tema omadused. Üldiselt peetakse massiivsuse all silmas suurt õppijate arvu, kusjuures pole oluline reaalne õppijate arv kursusel, vaid valmisolek väga suureks õppijate arvuks. Selgus, et hea MOOCi koostamine on väga mahukas ja kollektiivne töö. Materjalides on nõuandeid videode tegemiseks, nõudeid tekstile jm. Osaales Signe Hohensee.  
Read More

Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis

Koolitusel osalesid 3 kooli ja 4 lasteaia meeskonnad. Meie kooli meeskonda kuulusid: Anne-Ly Lään, Marju Meremäe, Endla Üksti ja Signe Hohensee. Koolitus oli meeleolukas ja toimus kasutades erinevaid kaasavaid õppemeetodeid, mida saime kohapeal katsetada. Koolituse etappide vahepeal toimusid kodutööd, mille käigus proovisime õpitut klassiruumis ja kokku saades toimusid arutelud. Koolitused toimusid kolmes etapis oktoobris 2016 ning jätkuvad koostööseminaridega märtsis 2017. Meie koolis toimub seminar 29. märtsil. Koolituse viisid läbi Tallinna Ülikooli õppejõud Katrin Poom-Valickis ja Kaia Köster. Koolituse eesmärkideks oli õppida kaasavaid õppemeetodeid, mida klassiruumis katsetada/rakendada ning parimate kogemuste ja teadmiste jagamine professionaalse koostöö raames osalevate erinevate haridusasutuste vahel.  Koolituse materjalidega saab tutvuda nendelt linkidelt: I moodul, II moodul, III moodul.
Read More