Moodsa õppimise festival iduEdu

Festival toimus sügisvaheaja teisipäeval, 20. oktoobril 2020 virtuaalruumisFestivali peaettekande teemaks oli distantsõppe kogemused ja õppetunnid Tallinna linna ja Soome koolides. Korraldati ka kaks kaasahaaravat teemadebatti. Oleviku debatis arutlesid eksperdid, mis juhtus õppimise ja õpetamisega 2020. aasta kevadel, tuleviku debati tulipunktis on, kuidas muutunud olukorras tagada tõhus õppimine. Töötubades jagasid oma kogemusi põnevate õpiviiside leidmisel Tallinna koolid ja lasteaiad. Meie koolist osales 52 õpetajat. Digiraamat. Videod.
Read More

Tuleviku klassiruumi loomine

3. märtsil 2020 toimus HITSA-s koolimeeskondade koolitus „Tuleviku klassiruumi loomine“, millest võtsid osa Juta Hirv ja Signe Hohensee. Lektoriks: Marge Kusmin Teemadena käsitleti: 1. Tuleviku klassiruumi stsenaariumi loomine ja väljatöötamine kolme etapi näitel – stsenaarium, metoodika, õppetegevuse katsetamine ja hindamine. 2. Uueneva kooli arhitektuur ja disain – mööbel ja selle paigutus, õpitsoonid koostöö ja iseseisva õppe korraldamiseks. 3. Loovuse ja liikumise võimaldamine õpiruumis. Rühmatööde käigus loodi oma kooli tarbeks Tuleviku klassiruumi makett, meie kujundasime õpiruumi, milleks LOOVUSETUBA XXI, mis koosnes neljast õpitsoonist. Vaata materjale, mõtle kaasa ja kujunda ka oma klassiruum olemasolevate vahenditega õpilasi inspireerivaks õpiruumiks!
Read More

Käte hügieen

Tervise Arengu Instituudi fookuses on käte hügieen. Põhjalik ja sage käte pesemine on meedikute hinnangul kõige olulisem ja ka kõige hõlpsam viis haigustekitajatest vabanemiseks. Käte pesemise video Ehkki me ei näe baktereid ja viirusi palja silmaga, elutseb näiteks sõrmeküüne all neljakordse Eesti rahvaarvu jagu mikroobe (ca 5,36 miljonit), sõrmuse all aga kogu Euroopa Liidu liikmesriikide elanike arvu jagu ehk 492 miljonit mikroobi. Umbkaudu 80% nakkustest levib käte kaudu.  Töökohal on mitmeid  ehk esmapilgul üllatavaid kohti, kus leidub rohkesti viiruseid ja baktereid. Viimaste aastate uuringute toel võib väita, et ainuüksi töölaual on 400 korda rohkem baktereid, kui nt tualeti prill-laual. Laualt käib päeva jooksul läbi väga erisuguseid isiklikke või siis ka muid esemeid – (käe)kott, võtmed, kohvitass, enda või kolleegi telefon, pastapliiats jne. Neil kõigil on eelnev pikk „reisi- ja saastumise…
Read More

Klassijuhataja käsiraamat

Tartu Ülikooli eetikakeskusel valmis veebiversioon raamatust „Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile“, mis pakub teoreetiliste artiklite ja praktiliste näidete varal õpetajate tuge ning inspiratsiooni oma eri rollide kujundamisel ja mõtestamisel.
Read More

Koolitus “Õpetaja imago – 21. sajandi õpetaja”

3.01.2020 toimus Swiss Hotellis kooliperele koolitus ja õppenõukogu. Toivo Niiberg rääkis õpetaja imago kujundajatest, roolirepertuaarist ja sellest, millised õpetajad õpilastele ei meeldi. Siiri Taimla (joonmeedia.ee). Õppenõukogul alustasime uue arengukava kavandamisega, vaatasime üle sisehindamise tulemused ja koostasime üheskoos sõnapilve.
Read More

Võrgustik võrgutab

"Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril 2019 Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava. Mõned teemad: Digipädevus vs informaatika, GINF – mis, miks ja kuidas?, Digiteenuste ja küberkaitse valikkursused, Programmeerimise ja tarkvaraarenduse valikkursused, Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise ning tarkvara analüüsi ja testimise valikkursused, IT ettevõtja vaade informaatika õppimisele – ootused ja unistused, koostöö, Digilahenduse arendusprojekt kui ettevalmistus tulevikuks. Ettekanded Seminaril osales Signe Hohensee
Read More

Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga.

21. ja 22. oktoobril toimus Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga. Eesmärk: Teadmiste suurendamine turvalisusest koolis ning ohuallikate tajumise parendamine loengu, praktikumi, kaasuste lahendamise, videote analüüsi ning arutelude kaudu. Sisekoolitusel käsitletud teemad: seadusandlus – Karistusseadustik, turvariskide lahendamine, enesekaitse, pipra-/pisargaasi kasutamine, hädaolukorra lahendamise üldised põhimõtted, agressiivne õpilane. itaja: Sergei Jakovlev, MTÜ Turvaline Eesti Kool
Read More