Erasmus + kursus “Renessansiaega avastamas”

Kursus toimus 22.–27. aprill 2019 Firenzes, Itaalias. Kursus oli väga põhjalik ja sisaldas mitmeid eelnevalt ettevalmistatud kodutöid, rühmatöid, muuseumide ja kirikute külastusi (Santa Maria Novella, Santa Croze basiilika, Orasanmichele, Bargello muuseum, Museo dell'Opera del Duomo, Uffizi galerii) ja aktiivset suhtlust erinevate Euroopa riikide (Saksamaa, Soome, Hispaania, Poola) õpetajatega. Kursust juhendas suurepäraste teadmistega Yasmin Latina. Koolituselt saime teadmisi eelrenessansist, vararenessansist, kõrgrenessansist, humanismi arengust, Medici peredest, arhitektuurist ja perspektiivist. Samuti kunstnikest: Giorgio Vasari, Chimabue, Giotto, Filippo Brunelleschi, Duccio, Martini, Lorenzetti, Masaccio, Uccello, Sandro Botticelli, della Francesca, Leonardo da Vinci ja Michelangelo. Linn on saanud oma nime Rooma jumalanna Flora järgi ning kevadel lillelõhnalises Firenzes õppides tekkisid saadud teadmistest tugevad seosed. Info kursuse kohta on siin. Kursusel osales Ilmi Laur-Paist.  
Read More

Digiõpe GAGis

13. juunil külastas meie algõpetuse õppetool Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside maja. Meid võõrustasid algklasside õppetooli juht Kadri Pajo, algklassiõpetajad ja haridustehnoloog Ingrid Maadvere. Saime põhjaliku ülevaate majast, Gustav Adolfi Gümnaasiumi IKT võimalustest ja haldusest ning ülevaate õppekavast. Õpetajate toas oli kaetud mõnus kohvilaud ja uudistamist oli palju. Saime uusi mõtteid ja innustust. Lisatud fotol mõned koolivaated ja sellelt lingilt avanevad õppematerjalid ja IT õppekava. Ülevaate koostas Signe Hohensee
Read More

Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne?

20. mail toimus kasvatusteaduste konverents Tallinna Ülikoolis. Tänavu keskenduti haridusinnovatsioonile ning mõtiskleti, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või kõhutundega. Konverentsi peaesineja oli Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley. Ettekanne on lisatud postitusele. Konverentsil osales Signe Hohensee
Read More

Õpetaja rasked kõnelused

Koolitusel käsitleti raskete kõneluste teoreetilisi aluseid, tehti läbi praktilisi harjutusi, reflekteeriti ja mõtestati lahti seniseid kogemusi ning pandi end proovile videotreeningutes. Koolitaja: Tiit Kõnnussaar
Read More

Sisekoolitus Coaching II

5. veebruaril toimus sisekoolitus Coaching II. Koolituse esimeses pooles tegime gruppides kovisiooni baasmudeli põhjal juhtumi arutelusid. Kokkuvõtvas osas arutasime, kuidas õpetajana seda metoodikat kasutada. Teine blokk oli arenguvestluste pidamine paarides – õpetaja-õpetaja. Enne seda tutvustasin nõustamisratta metoodikat, mille abil visualiseerida tugevusi ja arendamist vajavaid teemasid. Seejärel kaardistasime meeskondlikult arenguvestluste temaatika 21. Koolis kahes etapis- „Mis on hästi?“ ja „Mida saaks veelgi paremini?“. Viimane blokk oli arenguvestluste küsimustike ülevaatamine gruppides, et teha vajalikud korrektiivid.
Read More

Erasmus+ “Questions for Europe – Answers from Europe!”

Projekti raames käisid viis kümnenda klassi õpilast Tuule Kangur, Karl-Juhan Kangur, Torm Järvelill, Rauno Arike ja Markus Erik Torpel ning õpetajad Polina Martila ja Merike Kaus Leedus, Kelmes. Eesti, Saksamaa, Poola ja Itaalia gümnasiste võõrustasid Kelmes asuva Jono Graiciuno Gümnaasiumi õpilased. Seal veedetud nädala jooksul tutvuti Leedu kultuuri, teiste projektis osalevate koolide õpilaste ning erinevate õppemeetoditega. Vilniuses külastati Euroopa Komisjoni esindust ja arutleti Euroopa Liidus toimuvast. Samas täideti ka olulisi ülesandeid, mis aitasid projekti käima lükata: igast valdkonnast valiti põhjaliku analüüsi põhjal välja küsimused, millele järgneva pooleteise aasta jooksul vastused leitakse. Põgus, kuid ülevaatlik projektikohtumise tutvustus on leitav siin: https://twinspace.etwinning.net/69942 https://sites.google.com/view/qeae/home
Read More

Koolitusprojekt URBACT

Meie kooli juhtkond ja õpetajate meeskond võtavad osa rahvusvahelisest projektist URBACT III, mille teemaks on "Ole koolis - Stay Tuned". Projekti töörühm planeerib koolist väljalangemise ennetamise meetmeid, mis võtavad arvesse individuaalset, sotsiaalset, kooli ja linna tasandit ning teeb koostööd erinevate sihtgruppidega.Projektis osalevad järgmised Tallinna koolid: Tallinna 21. Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Südalinna Kool ning Tallinna Ühisgümnaasium ning Tallinna Õppenõustamiskeskus.Koolide meeskonnad käivad regulaarselt koos, et arutleda antud teemadel kasutades erinevaid rühmatöö meetodeid ja õppida üksteise kogemustest. Selle raames osalevad õpetajad juba ka kovisioonidel, mida juhendavad Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid. Ettevalmistamisel on heade sõnade kogumik ja juhendid noorele õpetajale.
Read More

“Väärtuste avastajad”

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitus mängule „Väärtuste avastajad“ toimus Tartus 15.-16. jaanuaril 2019. Koolitusel osales Kristiina Tiits. Koolitusel andis Alice Haav Tervise Arengu Instituudist põhjaliku ülevaate kõige uuematest tervisega seotud uuringute tulemustest, mis kajastavad laste ja noorte tervise olukorda võrreldes eelnevate uuringutega. Psühholoog Julia Pavlova MTÜ-st Peaasi tõi välja tervise mõjud õppimisele. Rõhutati vaimse tervise tähtsust ja tegevusi, mida saame õpetada, et õpilastel on kergem endale heaolu luua. Egle Säre Tartu Ülikooli eetikakeskusest õpetas, kuidas juhtida lastega väärtusarutelu ja viis läbi õpetliku arueluringi. Mari-Liisa Parder Tartu Ülikooli eetikakeskusest juhtis tähelepanu dilemmadele ja juhendas õppemängu jaoks ise dilemmasid koostama. Mõlemal koolituspäeval harjutati õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ tervise teemalisi juhtumeid ja õpiti võimalikke viise õppemängu kasutamiseks. Tallinna 21. Koolil on kaks õppemängu „Väärtuste avastajad“. Eraldi mäng on noorematele õpilastele ja teine põhikooli vanemale…
Read More

Tallinna õpetajate ja koolitajate küber-seminar

10.01.2019 toimus TalTechi IT Kolledžis küberseminar. Seminaril olid järgmised teemad: Küberkaitse gümnaasiumi ainekava ja õpiku loomise tutvusus (Krista Mulenok); Õpiku loodud videovara tutvustus (Mirell Merirand); Küberkaitse õpiku 3-4 osa pilootimine (Tiia Sõmer, Triin Muulmann, Birgy Lorenz); Mini-CTF võistlus õpetajatele õpiku ja huvitavate ülesannete baasil (Tiia Sõmer, Triin Muulmann, Birgy Lorenz); Küberülesanded talentidele (Birgy Lorenz). Seminaril osales Signe Hohensee.
Read More