Kõik Digiteod

Home / Kõik Digiteod

TORE projekti supervisioon 23. märtsil

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmi üheks etapiks oli läbi viia supervisioon koolitaja Maire Lilleberg’i osalusel. Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning tugiõpilased (Bianka Põldroos, Kirke Kupits, Andreas Ahi) 6D klassist viisid läbi 21. Kooli 6D klassi õpilastega kahetunnise koolituse teemal «Inimeste erinevused ja sarnasused». Koolitusel osales terve klass koos klassijuhatajaga. Supervisiooni eesmärgiks oli saada tagasisidet superviisorilt, kuidas läks, mis oli hästi ning mida tasuks järgmistel kordadel silmas pidada. Samuti oli eesmärgiks tutvustada TORE tegevust 6D klassis ning anda tugiõpilastele võimalus oma tegevusega olla eeskujuks kaasõpilastele. Nagu TOREle kombeks, alustati takjaringiga, kus iga osaleja sai lühidalt sõna. Edasi viidi läbi paberirebimisharjutus, mille eesmärgiks oli illustreerida inimeste võimalikku erinevust. Rühmatöö formaadis arutleti hea ja halva lapse stereotüübi erinevusi ning toodi näiteid omadest kogemustest. Järgnes meeskonnamäng, mida analüüsides leiti seoseid päriseluga.…
Read More

«MÕK – mis ja milleks?»

3. jaanuaril 2018 osales koolipere sisekoolitusel, kus teemaks oli «MÕK - mis ja milleks?» Koolitajateks olid Priit Kruus ja Merilin Aruvee TLÜ Haridusinnovatsiooni keskusest. I osa koosmõtlemise fookuses oli arutleda teemal MUUTUNUD või MUUTUV ning mis on UUS? Koolitusel tutvustati ka TLÜ HIK poolt läbi viidud uuringut, mis sisaldas õpetaja enesehinnangut ja enesetunnet, mille indikaatoriteks oli rahulolu õpetaja töö sisuga, tajutud koolikliima ja subjektiivne seotus kooliga. II osa käsitles MÕK-i ja kooli kultuuri vahelisi seoseid ning III osa tutvustas näitena 11B klassiga läbiviidud praktilist rühmapõhist lõimitud õpet koostöise õppimise ja õpetamise seisukohast, mille korraldasid ja viisid läbi HIK didaktikud. Kokkuvõtteks: Muutuva õpikäsituse rakendamine õppes tähendab eelkõige eesmärgistatud ja süsteemset õpetajatevahelist mõtestatud koostööd. Koolitusmaterjal lisatud
Read More

Nutiseadmete rakendused bioloogia ja geograafia õpetajatele

Nutirakendused loodusõpetajatele_2017 Kuna kogemus on kõikide õppimiste alus, siis sooviksin teiega enda oma jagada. Viibisin koolitusel, mis püüdis avardada õpetajate maailma nutiseadmete osas. Kiirelt arenenud maailm tekitab paraku olukorra, kus kõigega kursis ei ole lihtsalt võimalik olla. Kes siiski püüab, siis manuses oleva faili kaudu saate seda teha ehk kergemini.
Read More

Alaseljavalu – põhjused ja võimalikud lahendused

21.11.2017 osalesid Ave Arutamm ja Heli Raidma Tallinna Ülikooli Räägu 49 õppehoones toimunud loengul Alaseljavalu – põhjused ja võimalikud lahendused, kõnelejaks füsioterapeut Katre Lust-Mardna. Loeng toimus loengusarja Treeni Teadlikult raames. Käsitluse all olid alaseljavalude põhjused ja nendest vabanemise võimalikud lahendused. Räägiti uuematest uuringutest valuravi teemadel ja sellest, kuidas nii patsient ise kui terapeut võiksid alaseljavalule innovaatilisemalt läheneda. Toodi välja, mis on alaseljavalu sagedasemad põhjused, mida teha akuutse valu puhul ja kuidas käituda krooniliseks muutunud valu korral. Vaadati üle asendid ja harjutused, mis alaseljavalu leevendandamisel abiks. Samuti valik baasharjutusi võimalike pinges lihasgruppide venitamiseks ja nõrkade lihasgruppide tugevdamiseks.      
Read More

Toimusid TORE tugiõpilaskoolituse I ja II moodul

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) I moodul Harjumaa koolidele toimus 5.-7. oktoobril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. 21. Koolist osalesid huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca Põldroos. Teistest Harjumaa koolidest olid esindatud õpilased ning juhendajad Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist ja Viimsi Koolist. Koolitajateks olid taaskord Hele Sööl ja Maire Lilleberg.  Lisainfo veebilehelt www.tore.ee. Esimese mooduli kolmepäevases kohtumises käsitleti järgmisi teemasid: TORE tegevuse ajalugu ja olemus Koolituse eesmärgid ning tutvumine iseenda ja kaaslastega Tugiõpilase olemus Inimeste erinevused ja sarnasused Väärtused Aktiivne kuulamine Antud teemad arutleti ringis läbi ning kinnistati erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades. TORE II moodul Harjumaa koolidele toimus 16.-18. novembril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. Osalejad 21. Koolist olid huvijuht Kristiina Tiits ning ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca…
Read More

Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini

14.11.2017 osalesid Ave Arutamm ja Heli Raidma Tallinna Ülikooli Räägu 49 õppehoones toimunud loengul Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Teemal, milline teekond vastavalt oma kehatüübile valida, kõnes personaaltreener Mirko Miilits. Loeng toimus loengusarja Treeni Teadlikult raames. Loengus anti ülevaade, milline treening ja toitumine vastavalt oma kehatüübile valida, kuidas tuvastada enda kehatüüp ning kuidas valida vastavalt olukorrale sobiv ja arukas terviseteekond. Lisatud loengu materjalid.
Read More

Gümnaasiumi panuse ja rahulolu-uuringu infopäev 2017

9. novembril toimus Innove poolt korraldatud Gümnaasiumi panuse ja rahulolu-uuringu infopäev 2017. Infopäeva teemad: Kuidas kõige edukamalt tõsta kooli õpitõhusust (Einar Rull), Kuidas gümnaasiumi panuse raportit lugeda (Lauri Veski, uuringute- ja arengukeskuse uuringute andmejuhtimise valdkonnajuht), Kas õpilastele ei meeldi koolis? (Einar Rull, uuringute- ja arenduskeskuse analüütik) Ülevaade 2017. a üldhariduskoolide rahulolu-uuringute läbiviimisest ja tulemustest (Merit Kangro, uuringute- ja arenduskeskuse analüütik; Dirgis Kaarlõp peaspetsialist) Seminaril osales Signe Hohensee.  Materjalidega saab tutvuda sellelt lingilt
Read More

Mikroprügi

8.11.2017 toimus Õpetajate Majas Läänemere seminar teemal "Mikroprügi". Loengu viis läbi Lennart Lennuk Eesti Loodusmuuseumist, millele järgnes rühmatöö ning arutelu Läänemere teema käsitlemisest uuenenud õpikäsitluse valguses. Seminaril osalesid Lilian Kippasto, Riina Otsus ja Anne-Ly Lään
Read More

Praktiline harjutusvara istuva tööga sportlasele

07.11.2017 osalesid õpetajad Ave Arutamm ja Heli Raidma Tallinna Ülikooli Räägu 49 õppehoones toimunud loengul Praktiline harjutusvara istuva tööga sportlasele, kõnelejaks füsioterapeut Sirli Hinn. Loeng toimus loengusarja Treeni Teadlikult raames, mida korraldavad TLÜ Loodus– ja Terviseteaduste Instituut koostöös liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST ja programmiga Tallinn Liigub. Loengus anti ülevaade terviseprobleemidest, mis ilmnevad, kui igapäevaselt töötada istudes. Anti soovitusi harjutuste osas, mis aitavad parandada pikast istumisest tekkivat lihaste nõrkust. Samuti tutvustati vigastusi, mis võivad tekkida istuva eluviisiga inimestel, kes soovivad alustada treeningutega. Siin on oluline teada, millised harjutused võivad algajale isegi ohtlikud olla. Lisatud praktiline harjutusvara.
Read More