Kõik Digiteod

Home / Kõik Digiteod
Veebilehe Digitegu kasutamise koolitus

Veebilehe Digitegu kasutamise koolitus

Koolituse eesmärk oli tutvustada seminaride ja koolituste kokkuvõtete sisestamise lehekülge Digitegu. Koolituse korraldas 27. veebruaril 2017 Tallinna 21. Kool oma ruumides. Koolitajad olid juhtkond ning IT personal, osalesid kooli töötajad. Selgitati lehekülje loomise eesmärki ning oodatud kaastööde vormi. Tutvustati lehekülje ülesehitust ning haldusliidese kasutamist - sisselogimist, koolituste kokkuvõtete lisamist ja täiendamist. Näidati, kus asuvad juhendmaterjalid ning millised on nõuded kaastööde sisule ja vormistusele. Koolitus oli vajalik ning andis hea ülevaate seminaride ja koolituste kokkuvõtete esitamisest Tallinna 21. Koolis. Kokkuvõtte koostas Ivari Horm. Viited Veebileht - https://digitegu.21k.ee Haldusliides - https://digitegu.21k.ee/wp-admin
Read More

Kompetentsikonverents 2017 – Teel maailma parimaks haridusjuhiks

06.01.2017 toimus Haridus-ja Teadusministeeriumi ning SA Innove poolt korraldatud Kompetentsikonverents, kus osales direktor Meelis Kond. Juhi kompetentsimudeli tundmine õpetajaskonna poolt loob eeldused mõistmaks kaasaegse haridusasutusele esitatavaid nõudeid ja ootusi, mis omakorda mõjutavad iga õppeasutuse suundumusi ja koolipere liikme eesmärke. Kompetentsimudeli rakendamine koolitöös aitab hoida fookuses orienteeritust innovatsioonile ja tulemuslikkusele. Konverentsimaterjalid on saadaval: siin  
Read More