Manuse lisamine

Postitusele saab lisada dokumendifaile ehk manuseid, mis kuvatakse põhiteksti kõrval asuval küljeribal. Manuste lisamine sarnaneb piltide lisamisele ning toimub samuti meediateegi abil.

Järgnevas juhendis olevad pildid avanevad pealevajutamisel täismõõdus.

Postituse sisulahtri all asub paneel Attachments. Vajuta selles asuvat nuppu Attach.
Dokumendifaili lisamine sarnaneb piltide lisamisele.

Tekkinud dialoogilehel vali lipik Laadin failid üles.

Vajuta nupul lehe keskel olevale nupule Vali failid. Tekkinud dialoogikastis otsi dokumendifail arvutist üles ning vajuta Ava/Open.

Nagu lehel kirjas, võib faili hiirega ka otse brauseriaknasse lohistada ning see laaditakse üles. Nupu all on ära toodud faili maksimaalne suurus, mida haldusliides nõus vastu võtma on.

Kui üleslaadimine õnnestub, märgistatakse dokumendifail lisamiseks automaatselt. Kinnituseks vajuta nuppu Manusta.
Dokumendifail kuvatakse manuste paneelil, kust on võimalik muuta manuse pealkirja, mida näidatakse postituse kõrval küljeribal.

Nupule Change vajutades, saab manust välja vahetada mõne teise faili vastu.

Nupule Remove vajutades saab manuse postitusest eemaldada.

NB! Eemaldamine toimub ainult postitusest. Lõplikuks kustutamiseks tuleb fail meediateegist eemaldada.