Veebilehe Digitegu kasutamise koolitus

Koolituse eesmärk oli tutvustada seminaride ja koolituste kokkuvõtete sisestamise lehekülge Digitegu. Koolituse korraldas 27. veebruaril 2017 Tallinna 21. Kool oma ruumides. Koolitajad olid juhtkond ning IT personal, osalesid kooli töötajad.

Selgitati lehekülje loomise eesmärki ning oodatud kaastööde vormi. Tutvustati lehekülje ülesehitust ning haldusliidese kasutamist – sisselogimist, koolituste kokkuvõtete lisamist ja täiendamist. Näidati, kus asuvad juhendmaterjalid ning millised on nõuded kaastööde sisule ja vormistusele.

Koolitus oli vajalik ning andis hea ülevaate seminaride ja koolituste kokkuvõtete esitamisest Tallinna 21. Koolis.

Kokkuvõtte koostas Ivari Horm.

Viited