Kõik Digiteod

Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rakendamine

Projektikoolitus "Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rakendamine" Toimumise aeg: 29.08.2022 Koolitaja: Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskus "Klassijuhataja eneseanalüüsimudel"TÜ eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents "Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest"
Read More

Unustamine ja kordamine

Koolitus sarjast Mälust ja õppimisest, - Tauri Tallermaa Teema: „Unustamine ja kordamine“, mis on osa pikemast koolitusest „Mälust ja õppimisest“. Koolitusmaterjal asub 26. augusti 2022 Õppenõukogu kaustas Edu kettal.
Read More

Matatalab Pro ja Bee Bot robotite koolitus klassiõpetajatele

30.aug 2022 toimus Tallinnas, Tallinna 21.Koolis toimunud Progepisik OÜ täienduskoolitus „Tutvumine Matatalab Pro ja Beeboti robootikakomplektidega“ maht 2 ak.h. Koolituse eesmärk: tõsta õpetamise   kvaliteeti  ning  anda  täiendavaid robootikaalaseid teadmisi klassiõpetajatele ning 1. ja 2.kooliastmes õpetavatele aineõpetajatele. Robootikaalaste teemade selgitamine toimub läbi praktiliste ülesannete Matatalab Pro ja Beeboti robootikakomplektidega. Koolitusel käsitletud teemad:1. Tutvumine Matatalab Pro komplektiga, selle tehnilised andmed2. Majaka, programmeerimislaua ning matataboti omavaheline ühendamine bluetoothiga.3. Programmeerimisklotsid, nende liigid, programmeerimine klotside abil4. Programmi edastamine robotisse5. Pliiatsi kasutamine, hulknurkade ja kõverjoonte joonistamine Matatalabiga6. Praktilised harjutused Matatalab Pro komplekti kasutades (Labürindi läbimine, joonistamine, kirjutamine, helide tekitamine jne)7. Võimalikud tehnilised probleemid Matatalabi kasutamisel8. Matatalabi kasutusvõimalused õppetöö läbiviimisel9. Beebot robot, selle programmeerimine10. Erinevad võimalused Beeboti kasutamiseks.
Read More

Moodsa õppimise festival iduEdu

Festival toimus sügisvaheaja teisipäeval, 20. oktoobril 2020 virtuaalruumisFestivali peaettekande teemaks oli distantsõppe kogemused ja õppetunnid Tallinna linna ja Soome koolides. Korraldati ka kaks kaasahaaravat teemadebatti. Oleviku debatis arutlesid eksperdid, mis juhtus õppimise ja õpetamisega 2020. aasta kevadel, tuleviku debati tulipunktis on, kuidas muutunud olukorras tagada tõhus õppimine. Töötubades jagasid oma kogemusi põnevate õpiviiside leidmisel Tallinna koolid ja lasteaiad. Meie koolist osales 52 õpetajat. Digiraamat. Videod.
Read More

Tuleviku klassiruumi loomine

3. märtsil 2020 toimus HITSA-s koolimeeskondade koolitus „Tuleviku klassiruumi loomine“, millest võtsid osa Juta Hirv ja Signe Hohensee. Lektoriks: Marge Kusmin Teemadena käsitleti: 1. Tuleviku klassiruumi stsenaariumi loomine ja väljatöötamine kolme etapi näitel – stsenaarium, metoodika, õppetegevuse katsetamine ja hindamine. 2. Uueneva kooli arhitektuur ja disain – mööbel ja selle paigutus, õpitsoonid koostöö ja iseseisva õppe korraldamiseks. 3. Loovuse ja liikumise võimaldamine õpiruumis. Rühmatööde käigus loodi oma kooli tarbeks Tuleviku klassiruumi makett, meie kujundasime õpiruumi, milleks LOOVUSETUBA XXI, mis koosnes neljast õpitsoonist. Vaata materjale, mõtle kaasa ja kujunda ka oma klassiruum olemasolevate vahenditega õpilasi inspireerivaks õpiruumiks!
Read More

Käte hügieen

Tervise Arengu Instituudi fookuses on käte hügieen. Põhjalik ja sage käte pesemine on meedikute hinnangul kõige olulisem ja ka kõige hõlpsam viis haigustekitajatest vabanemiseks. Käte pesemise video Ehkki me ei näe baktereid ja viirusi palja silmaga, elutseb näiteks sõrmeküüne all neljakordse Eesti rahvaarvu jagu mikroobe (ca 5,36 miljonit), sõrmuse all aga kogu Euroopa Liidu liikmesriikide elanike arvu jagu ehk 492 miljonit mikroobi. Umbkaudu 80% nakkustest levib käte kaudu.  Töökohal on mitmeid  ehk esmapilgul üllatavaid kohti, kus leidub rohkesti viiruseid ja baktereid. Viimaste aastate uuringute toel võib väita, et ainuüksi töölaual on 400 korda rohkem baktereid, kui nt tualeti prill-laual. Laualt käib päeva jooksul läbi väga erisuguseid isiklikke või siis ka muid esemeid – (käe)kott, võtmed, kohvitass, enda või kolleegi telefon, pastapliiats jne. Neil kõigil on eelnev pikk „reisi- ja saastumise…
Read More

Klassijuhataja käsiraamat

Tartu Ülikooli eetikakeskusel valmis veebiversioon raamatust „Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile“, mis pakub teoreetiliste artiklite ja praktiliste näidete varal õpetajate tuge ning inspiratsiooni oma eri rollide kujundamisel ja mõtestamisel.
Read More