Sisu- ja vorminõuded

Nõuded sisule

Kokkuvõte koolitusest tuleb vormistada kaastööna (artiklina) sellel veebilehel. Minimaalselt peab kokkuvõte sisaldama:

 1. Koolituse nime
 2. Toimumise kohta ja aega (või märkima viimase postituse avaldamiskuupäevaks)
 3. Infot koolitaja kohta (isik, asutus)
 4. Koolituse eesmärki
 5. Toimunu lühikokkuvõtet koos omapoolse hinnanguga
 6. Koolitusmaterjalide olemasolul viiteid nendele või manust lisatud materjalidega

Nõuded vormistusele

 1. Kaastöö tuleb vormistada artiklina jutustavas vormis (mitte tabelina, loeteluna vms.).
 2. Sisu peab olema loetav otse veebilehitsejas (s.t. artikli sisuks ei tohi olla ainult manusena lisatud fail).
 3. Kokkuvõte võib olla vormistatud osaleja emakeeles aga ka koolituse või seminari töökeeles.
 4. Tekst peab olema keeleliselt korrektne.
 5. Artikli kujundus peab vastama veebilehe kujundusele. Kasutage vaikimisi pakutavaid suurusi, kirjatüüpe ja värve. Teksti saab rõhutada, seda alla joonides, kaldkirjas või poolpaksus kirjas kuvades.
 6. Pealkirjadena kasutage eelseadistatud stiile (Pealkiri 1 … Pealkiri 6). Esimese taseme pealkirjad on stiiliga Pealkiri 1, nende alapealkirjad stiiliga Pealkiri 2 jne. Lühikeste kokkuvõtete korral eelistage väheste alapealkirjadega jutustavat stiili.
 7. Manusena lisatud dokumendifailid peavad olema PDF vormingus. Microsoft Office programmid oskavad salvestada dokumente PDF-failidena. Täpsemat infot, kuidas seda teha, saab kooli IT personali käest.

Näidisena võib kasutada sellel leheküljel avaldatud esimest kokkuvõtet Digiteo veebilehe koolituse kohta.

Kaastöö lisamisel arvestage, et veebileht on avalik ning seda saavad lugeda kõik lehele saabujad!