Täienduskoolitus vabariigi loodusainete ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse. Isesõitvad sõidukid“

26.- 27.10.2017 Laagri Koolis ja 02-03.12.2017 Viljandi Kesklinna Koolis toimus täienduskoolitus vabariigi loodusainete ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele teemal „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse. Isesõitvad sõidukid“. Täienduskoolitustel käsitleti järgmisi teemasid:

  • Tehnoloogiline kirjaoskus ja õpikäsitus. Tänapäeva sõidukid. Vesiniksõiduki mudel
  • Õpilaste tegevused Soome koolides
  • Vabajooksusõidukite võistlus, festival „Noor insener“
  • Plastdetailide töötlemine
  • Elektriskeemid, mikromootorid, päiksepaneelid, ülekanded.
  • Sõiduki 3D modelleerimine vabavaralise Google Sketchup’iga
  • Rühmatööd ja nende esitlused (tehnoloogiaõpetuse õpitulemused, lõiming, sobivad õppemeetodid)
  • Sõiduki praktiline disainiprotsess.

Meie koolist osales täienduskoolitusel tehnoloogiaõpetuse õpetaja Mart Soobik ja tegi esitluse teemal „Tänapäeva sõidukid“.