Toimusid TORE tugiõpilaskoolituse I ja II moodul

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) I moodul Harjumaa koolidele toimus 5.-7. oktoobril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. 21. Koolist osalesid huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca Põldroos. Teistest Harjumaa koolidest olid esindatud õpilased ning juhendajad Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist ja Viimsi Koolist. Koolitajateks olid taaskord Hele Sööl ja Maire Lilleberg.  Lisainfo veebilehelt www.tore.ee.

Esimese mooduli kolmepäevases kohtumises käsitleti järgmisi teemasid:

 1. TORE tegevuse ajalugu ja olemus
 2. Koolituse eesmärgid ning tutvumine iseenda ja kaaslastega
 3. Tugiõpilase olemus
 4. Inimeste erinevused ja sarnasused
 5. Väärtused
 6. Aktiivne kuulamine

Antud teemad arutleti ringis läbi ning kinnistati erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades.

TORE II moodul Harjumaa koolidele toimus 16.-18. novembril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. Osalejad 21. Koolist olid huvijuht Kristiina Tiits ning ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca Põldroos.

Teise mooduli kolmepäevases kohtumises käsitleti järgmisi teemasid

 1. Kontakti loomine
 2. Emotsioonid ja tunded
 3. Vihaga toimetulek
 4. Koolistress vs koolirõõm
 5. Probleemid
 6. Konfliktid
 7. Kiusamiskäitumine

Nagu ka eelmises moodulis, siis ka seekord kinnistati läbiarutletud teemad erinevaid aktiivõppe meetodeid kasutades. Moodulite eesmärgiks on käsitleda elulisi teemasid ning õpetada tulevastele tugiõpilastele sotsiaalseid oskusi, et nad saaksid neid koolielus rakendada, andes seeläbi teadmisi edasi ka teistele õpilastele. Õpilaste ning juhendajate tagasiside koolitusele oli positiivne. Moodulite vahepealsel perioodil rakendasid juhendajad Kristiina Tiits ja Jaana Loopre TORE metoodikat 21. Kooli 6.-8. klassides.

Järgmisena ootab ees TORE III moodul toimumisajaga 15.-17. veebruaril 2018.