Mängud üldpädevuste ja meeskonnatöö arendamiseks

23. aprillil toimus sisekoolitus, kus tutvustati GAME club demomänge õpilaste üldpädevuste ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks. Koolitust viisid läbi koolituskeskuse koolitajad – Liina Inno ja Aleksei Razin. Hariduslikud mängud sobivad kõikide kooliastmete õpilastele ja võivad kasutust leida ka aktiivõppepäevadel. Mängudel on oluline roll metoodilise tööriistana klassijuhatajatöös, klassi ühtsustunde kujundamisel.
Mängude üldeesmärkideks on: meeskonnavaimu tekitamine ja suurendamine, iga meeskonnaliikme tugevate külgede avamine, usalduse suurendamine klassis.
Tore, et klassijuhatajate hulgas on juba demomängu rakendajaid, kes andsid väga positiivset tagasisidet õpilaste tegutsemisest, arutlustest, järeldustest ja parimate otsuste kokkuleppimisest.
Mängude kohta leiate rohkem teavet: http://www.thegameclub.eu/mangud/koolidele