Matatalab Pro ja Bee Bot robotite koolitus klassiõpetajatele

30.aug 2022 toimus Tallinnas, Tallinna 21.Koolis toimunud Progepisik OÜ täienduskoolitus „Tutvumine Matatalab Pro ja Beeboti robootikakomplektidega“ maht 2 ak.h.

Koolituse eesmärk: tõsta õpetamise   kvaliteeti  ning  anda  täiendavaid robootikaalaseid teadmisi klassiõpetajatele ning 1. ja 2.kooliastmes õpetavatele aineõpetajatele. Robootikaalaste teemade selgitamine toimub läbi praktiliste ülesannete Matatalab Pro ja Beeboti robootikakomplektidega.

Koolitusel käsitletud teemad:
1. Tutvumine Matatalab Pro komplektiga, selle tehnilised andmed
2. Majaka, programmeerimislaua ning matataboti omavaheline ühendamine bluetoothiga.
3. Programmeerimisklotsid, nende liigid, programmeerimine klotside abil
4. Programmi edastamine robotisse
5. Pliiatsi kasutamine, hulknurkade ja kõverjoonte joonistamine Matatalabiga
6. Praktilised harjutused Matatalab Pro komplekti kasutades (Labürindi läbimine, joonistamine, kirjutamine, helide tekitamine jne)
7. Võimalikud tehnilised probleemid Matatalabi kasutamisel
8. Matatalabi kasutusvõimalused õppetöö läbiviimisel
9. Beebot robot, selle programmeerimine
10. Erinevad võimalused Beeboti kasutamiseks.