«MÕK – mis ja milleks?»

3. jaanuaril 2018 osales koolipere sisekoolitusel, kus teemaks oli «MÕK – mis ja milleks?»

Koolitajateks olid Priit Kruus ja Merilin Aruvee TLÜ Haridusinnovatsiooni keskusest.

I osa koosmõtlemise fookuses oli arutleda teemal MUUTUNUD või MUUTUV ning mis on UUS?
Koolitusel tutvustati ka TLÜ HIK poolt läbi viidud uuringut, mis sisaldas õpetaja enesehinnangut ja enesetunnet, mille indikaatoriteks oli rahulolu õpetaja töö sisuga, tajutud koolikliima ja subjektiivne seotus kooliga.

II osa käsitles MÕK-i ja kooli kultuuri vahelisi seoseid ning III osa tutvustas näitena 11B klassiga läbiviidud praktilist rühmapõhist lõimitud õpet koostöise õppimise ja õpetamise seisukohast, mille korraldasid ja viisid läbi HIK didaktikud.

Kokkuvõtteks: Muutuva õpikäsituse rakendamine õppes tähendab eelkõige eesmärgistatud ja süsteemset õpetajatevahelist mõtestatud koostööd.

Koolitusmaterjal lisatud