Tuleviku klassiruumi loomine

3. märtsil 2020 toimus HITSA-s koolimeeskondade koolitus „Tuleviku klassiruumi loomine“, millest võtsid osa Juta Hirv ja Signe Hohensee. Lektoriks: Marge Kusmin

Teemadena käsitleti: 1. Tuleviku klassiruumi stsenaariumi loomine ja väljatöötamine kolme etapi näitel – stsenaarium, metoodika, õppetegevuse katsetamine ja hindamine. 2. Uueneva kooli arhitektuur ja disain – mööbel ja selle paigutus, õpitsoonid koostöö ja iseseisva õppe korraldamiseks. 3. Loovuse ja liikumise võimaldamine õpiruumis.

Rühmatööde käigus loodi oma kooli tarbeks Tuleviku klassiruumi makett, meie kujundasime õpiruumi, milleks LOOVUSETUBA XXI, mis koosnes neljast õpitsoonist.

Vaata materjale, mõtle kaasa ja kujunda ka oma klassiruum olemasolevate vahenditega õpilasi inspireerivaks õpiruumiks!