Kõik Digiteod

Koolitus “Õpetaja imago – 21. sajandi õpetaja”

3.01.2020 toimus Swiss Hotellis kooliperele koolitus ja õppenõukogu. Toivo Niiberg rääkis õpetaja imago kujundajatest, roolirepertuaarist ja sellest, millised õpetajad õpilastele ei meeldi. Siiri Taimla (joonmeedia.ee). Õppenõukogul alustasime uue arengukava kavandamisega, vaatasime üle sisehindamise tulemused ja koostasime üheskoos sõnapilve.
Read More

Võrgustik võrgutab

"Võrgustik võrgutab" seminar toimus 5. detsembril 2019 Artise kinos. Teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava. Mõned teemad: Digipädevus vs informaatika, GINF – mis, miks ja kuidas?, Digiteenuste ja küberkaitse valikkursused, Programmeerimise ja tarkvaraarenduse valikkursused, Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise ning tarkvara analüüsi ja testimise valikkursused, IT ettevõtja vaade informaatika õppimisele – ootused ja unistused, koostöö, Digilahenduse arendusprojekt kui ettevalmistus tulevikuks. Ettekanded Seminaril osales Signe Hohensee
Read More

Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga.

21. ja 22. oktoobril toimus Turvataktikaline koolitus koos praktikumiga. Eesmärk: Teadmiste suurendamine turvalisusest koolis ning ohuallikate tajumise parendamine loengu, praktikumi, kaasuste lahendamise, videote analüüsi ning arutelude kaudu. Sisekoolitusel käsitletud teemad: seadusandlus – Karistusseadustik, turvariskide lahendamine, enesekaitse, pipra-/pisargaasi kasutamine, hädaolukorra lahendamise üldised põhimõtted, agressiivne õpilane. itaja: Sergei Jakovlev, MTÜ Turvaline Eesti Kool
Read More

Koolikiusamisest

16. oktoobril rääkis Toivo Niiberg McS koolikiusamisest lastevanemate üldkoosolekul. Alateemad: mis on ja mis ei ole kiusamine, koolikiusamise osapooled, väljundid, eesmärgid, ohud.
Read More

Kiusamisest vabaks!

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu haridusprogrammiga „Kiusamisest vabaks!“. Programmis osalevatele haridusasutusele pakutakse praktilisi materjale kiusamise ennetamiseks. Oktoobrikuu temaatiline tunnikava on pühendatud Ülemaailmse vaimse tervise päevale, mida tähistatakse 10. oktoobril. Tunnikava on kättesaadav „Kiusamisest vabaks!“ liitunud koolidele kasutamiseks EESTI ja VENE keeles 1-12. klassides
Read More

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes

27. septembril toimus Tallinna Ülikoolis koolitus "Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes" Koolitusel toimus Tööjaam meetodil tutvumine lihtsate STEAM vahenditega (värvilised kuubid, heli salvestavad pesupulgad, maastikurobot või Matatalab, STEAM park või PocketLab)  ja palju muud. Koolitusel osalesid Helen Laikoja, Marju Meremäe, Helle-Kai Saapar, Signe Hohensee Heuristika koolimatemaatikas_Leoste_022019_print
Read More

Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX

12. septembril toimus haridustehnoloogia konverents Edu EXEX - Eesti suurim ja olulisim haridustehnoloogia konverents. Sündmusel anti eri vaatenurkadest ülevaade haridustehnoloogia olukorrast Eestis. Kokku esines üle 20 praktiku ja tugiteenuse osutaja ning lõpuettekandena kuulasime, kuidas kasutab tehnoloogiat Hollandi innovatiivseim kool Agora. Ettekandeid saab vaadata ja materjalidega tutvuda sellelt LINGILT
Read More

Erasmus + kursus “Renessansiaega avastamas”

Kursus toimus 22.–27. aprill 2019 Firenzes, Itaalias. Kursus oli väga põhjalik ja sisaldas mitmeid eelnevalt ettevalmistatud kodutöid, rühmatöid, muuseumide ja kirikute külastusi (Santa Maria Novella, Santa Croze basiilika, Orasanmichele, Bargello muuseum, Museo dell'Opera del Duomo, Uffizi galerii) ja aktiivset suhtlust erinevate Euroopa riikide (Saksamaa, Soome, Hispaania, Poola) õpetajatega. Kursust juhendas suurepäraste teadmistega Yasmin Latina. Koolituselt saime teadmisi eelrenessansist, vararenessansist, kõrgrenessansist, humanismi arengust, Medici peredest, arhitektuurist ja perspektiivist. Samuti kunstnikest: Giorgio Vasari, Chimabue, Giotto, Filippo Brunelleschi, Duccio, Martini, Lorenzetti, Masaccio, Uccello, Sandro Botticelli, della Francesca, Leonardo da Vinci ja Michelangelo. Linn on saanud oma nime Rooma jumalanna Flora järgi ning kevadel lillelõhnalises Firenzes õppides tekkisid saadud teadmistest tugevad seosed. Info kursuse kohta on siin. Kursusel osales Ilmi Laur-Paist.  
Read More