Kõik Digiteod

Kompetentsikonverents 2017 – Teel maailma parimaks haridusjuhiks

06.01.2017 toimus Haridus-ja Teadusministeeriumi ning SA Innove poolt korraldatud Kompetentsikonverents, kus osales direktor Meelis Kond. Juhi kompetentsimudeli tundmine õpetajaskonna poolt loob eeldused mõistmaks kaasaegse haridusasutusele esitatavaid nõudeid ja ootusi, mis omakorda mõjutavad iga õppeasutuse suundumusi ja koolipere liikme eesmärke. Kompetentsimudeli rakendamine koolitöös aitab hoida fookuses orienteeritust innovatsioonile ja tulemuslikkusele. Konverentsimaterjalid on saadaval: siin  
Read More